Spring til indhold

Dit skjulte potentiale

Hjertet og selvet

Fakta

Dit hjerte er en større del af dig selv end du måske går og tror. I hvert fald den rent videnskabelige del. Hjertet har en stor rolle i forhold til vores selvopfattelse, reaktionsmønstre og oplevelse af omverden, i det hjertets intelligens rummer visdom, intuition og en større bevidsthed.

Hjertet rummer det der kaldes sensoriske neuritter, hvilket er nerver skabt i hjertet, for hjertets funktion. Neuritter skabes hele tiden, hvilket er godt da deres opgave er, at bringe informationer til og fra hjertet. Disse nerver lærer før hjernen. Det vil sige indtryk, følelser og alt, hvad du foretager dig registreres af hjertet før hjernen. Så, på en måde vokser dit bevidsthed, så længe hjertet slår.

Sensoriske neuritter kan nærmest kaldes den videnskabelige forklaring på intuition. Intuition, eller rettere, non-lokal intuition, er kort sagt evnen til at vide og forstå uden brug af fornuft og uden relation til omgivelser eller sanser. Ved at aktivere positive følelser, tuner man ind på hjertet og aktivere derved hjertets intelligens.

Fakta om hjertet

  • Det udsender flest elektromagnetiske bølger – 5.000 Hz/sekund (5 x flere end hjernen) og rummer alle informationer om dig
  • Hjertet er det første organ der dannes i fosteret
  • Sæde for din intuition
  • Hjertet er den største intelligens i vores krop, fordi det rummer nøglen til vores bevidste væren
  • Hjertet reagerer og lærer før din hjerne

(Heartmath Institute, Californien)

Fusionen af din hjernes og dit hjertes systemer er derfor videnskabeligt set en supercomputer. At tune ind på dit hjertes intelligens vil styrke din kognitive evner, intution og beslutningsdygtighed. Den du er, bag alle tanker og overbevisninger, findes i hjertet.

Derfor giver det mening, at lytte til hjertet.

Filosofi

Dit selv bor i hjertet.

Det kan være mere eller andet end man går og tror. Måske fordi dine forventninger til, hvem og hvad du skal være, er modsat hvem og hvad du i virkeligheden er.

Hjertet er en levende pulserende organismer, der konstant sender informationer ud om, hvem du er, dine drømme og indre harmoni. Det ved hvem du er. Det er centeret for din bevidsthed, det organ der kender dine talenter, styrker og intention. Hjertet er det organ i dig, der er.

I kontrast er sindet en statisk computer, der tænder når den aktiveres (af signaler fra hjernen). Som en computer, der husker alt hvad du foretager dig. Men den, hjernen, ved ikke noget på egen hånd. Den syntetiserer dine omgivelser, indtryk og følelser – indholdet fra dine oplevelser. De oplevelser er resultatet af impulser fra hjertet, som du har valgt at handle efter. Bevidst eller ubevidst.

I min filosofi er sammenhængen mellem hjerte og sind vejen til personligt potentiale; det er nøglen til at forstå og se tingene for, hvad de er.
Og endnu vigtigere; det vil gøre dig til direkte medskaber af dit liv – i din verden.

Ved at åbne op for det, der er, tillader vi os selv, at være fuldstændig tilstede med vores fulde potentiale og personlighed, og forbinde os med andre.

Det, at være til stede med dig selv og dine omgivelser uden modstand, kræver sårbarhed. Sårbarhed, forstået som at være uden modstand eller fordomme, kræver mod og vilje, mod til at rumme både følelser, tanker og sanser.

Og så kan du være dig.